Historik

Tenhult Hereford


Historik


År 1995 flyttade vår familj till Uppegården i Tenhult. I samband med flytten anskaffades 3 pollade kvigor och en pollad tjur från Oberga Hereford i Tranås. Huvudanledningen till att vi skaffade en liten Herefordbesättning var att vi ville ha lättskötta/problemfria djur som kunde hǻlla hagmarken runt gården i gott skick. Denna lilla besättning på 10-talet djur hade vi till och med 2001. 2002 fick vi arrendera 30 ha betesmark av kommunen, vilket medförde att vi anskaffade ytterligare fler Hereforddjur. Idag (januari 2004) består besättningen av totalt 29 stamboksförda pollade Hereforddjur. I samband med utäknignen 2002 hade vi förmånen att köpa delar av Bernt Holmqvists och Åke Henrikssons besättningar vilket resulterade i att vi nu har utmärkta avelsdjur.