Om Uppegården

Tenhult HerefordUppegården är i grunden ett lantbruksföretag med åker, bete och skog på ca 60 ha, beläget omedelbart norr om Tenhults samhälle. Till gården hör även ett arrende på ca 30 ha åker och beten. Arrendemarken ligger omedelbart söder om Tenhult. Därutöver  sker samarbete med fyra närliggande lantbruksföretag.


På Uppegården finns häststall med 17 hästboxar, ligghall på ca 500 kvadratmeter, lösdriftshallar på ca 600  kvadratmeter, ridhus på drygt 1500 kvadratmeter samt maskinhall, traktorgarage och två vagnsskjul. Som kan utläsas av nedanstående flygbild finns självklart även  ett boningshus med tillhörande byggnader. Hösten 1974 byggdes ett nytt vagnsskjul omedelbart norr om ridhuset och lösdriften har byggts ut. Dessa byggnader

finns ej med på flygbilden. Våren 2015 är det meningen att den planerade ridbanan (30 x 60 m) söder om ridhuset skall färdigställas.


Ridhuset Clinic Arena är en flexibel anläggning bestående av ridhusmanege på 20 x 60 meter, läktare, cafeteria/konferenssal, grupprum med minikök, övernattningsrum och kontor.

Man kan säga att gårdens verksamheten består av tre huvudområden - ridhusanläggningen Clinic Arena (www.clinicarena.se), hästuthyrning/uppstallning (www.gertbrandon.se) samt en avelsbesättning med hereforddjur (www.tenhulthereford.se).


Sommartid har arrangerats loppis, ponnyridning och caféverksamhet (www.uppegarden.se).

Uppegårdens ägare Gert Brandon kan ses som navet i gårdens verksamhet - men - det är olika föreningar,  grupper, privatpersoner och företagare som driver och ansvarar för olika aktiviteter i hästanläggningen.