Till Salu

Tenhult Hereford

2018-02-09

Nu har 17 kor/kvigor kalvat utan några som helst kalvningsbekymmer. Det finns nu 17 levande pigga och snygga kalvar varav två tvillingkalvar. Tyvärr dog 147-ans fina tjurkalv eftersom fosterhinnan ej spruckit runt nosen - ja hela framdelen på kalven var täckt av en seg hinna. Irrterande när det brukar gå bra. 147-an är nu omedelbart till salu för 15.000 + moms. AIX 5 och 200-M inte mindre än 114 dvs mycket bra juver. Om 147-an inte blir såld till avel kommer tyvärr denna riktigt exemplariska herefordko att tyvärr gå till slakt om 14 dagar. Är du intresserad av att få alla siffror i form av KAP Härstamningsbevis mejla oss så mejlar vi över detta.

 

2018-01-29

Ett par av årets ettårstjurar ligger på 20 respektive 21 i AIX - 668 Liam av Tenhult och 655 Viktor av Tenhult - båda dessa borde nyttjas i avelsbesättningar då ex deras mix - pix och fix dessutom är jämna. På topplistan ligger de visst på 18-e och 19-e plats rangordnat efter AIX. Liam som ännu finns kvar på Uppegården har 115 i 200-M. Ingen avelsbesättning som vill "lösa ut" Liam att nyttja som stamtjur - innan han hämtas till någon bruksbesättning? Nu har det kommit 13 kalvar, sex kvigor och sju tjurar, utan några problem. Elva kor har ännu inte kalvat.

 

2018-01-25

Nu är alla ettårskalvarna vägda. De kvarvarande nio tjurkalvarnas korrigerade ettårsvikter låg mellan 503 till 596 kg med ett medel på 536 kg. De sju kvigkalvarnas korrigerade ettårsvikter låg mellan 445 till 505 kg med ett medeltal på 478 kg. Jämna och fullt acceptabla vikter på alla. Nu har alla de sju kvigkalvarna släppts ut till den stora flocken, dvs de tjugofyra korna/kvigorna och deras nu elva nyfödda kalvar. Tretton kalvningar återstår. Ettårskvigorna kommer framöver ej att få något kraftfoder alls, inte ens när de kalvat om ca ett år, om de är kvar här på Uppegården då.

Jag har nu en lagom stor besättning eftersom jag sålde 26 avelsdjur innan årsskiftet. Funderar sedan några månader tillbaka att sälja hela min kvarvarande avelsbesättning under 2018 förutsatt att jag får hyfsat betalt för djuren. I princip är alla de nio kvarvarande ettårstjurarna preliminärbokade/sålda. Är du gammal kund som brukar köpa tjur av mig kan jag kanske ordna någon av de sålda tjurarna ändå. Ett alternativ är att boka någon av de 5 nyfödda tjurkalvarna för ev leverans i slutet av augusti - efter 200-dagarsvägningen.

2018-01-06

Nu har jag sålt ytterligare 6 dräktiga djur - denna gång till Öland. Jag kan tänka mig att ev sälja ytterligare 3 - 4 dräktiga kor och naturligtvis alla nio kvarvarande tjurkalvar nu i vår. - Dels för att jag troligen blir av med mina kommunala beten omedelbart söder om Tenhults samhälle och dels för att jag funderar på att öka ut hästverksamheten med hästlösdrift, där korna nu finns, har jag planer på att nu i år (2018) ev sälja resten av min herefordbesättning. - Snart börjar mina 24 kvarvarande kor/kvigor att kalva.

 

2017-12-20

Nu är det bara kvar 9 tjurkalvar av 16, 7 kvigkalvar av 11, 30 dräktiga kor/kvigor av 39 samt naturligtvis båda våra stamtjurar Goliat och Dalton. Alla kvigkalvarna kan slutvägas (ettårsvikten) den 19 januari och tjurkalvarna den 24 januari. Det är helt OK att komma hit för att kolla/köpa och ev ta med hem någon av tjurkalvarna redan nu - alla ser hyfsade ut. Priserna på "ettårstjurarna" året ut ligger på mellan 20 - 25.000 + moms per djur. Normalt brukar jag justera upp priserna efter ettårsvägningen. Ifjol fick jag i medeltal 23.000 per tjurkalv. Förutom tjurkalvarna kan jag tänka mig att sälja ytterligare några dräktiga djur.

 

2017-12-08

 

Idag har Noomie och jag vägt de 7 kvigkalvar och 11 tjurkalvar som finns kvar. Kvigkalvarna vägde i medeltal 402 kg och tjurkalvarna vägde 442 kg i medeltal. Kalvarna förefaller jämna och snygga med hyfsade vikter. Kalvarna är ännu inte gamla nog för att KAP-systemet skall kunna räkna fram korrigerade ettårsvikter. I höst har jag hittills sålt 7 tjurkalvar, 4 kvigkalvar, 4 dräktiga kvigor och 5 dräktiga kor.

Jag är beredd att omgående sälja ytterligare 5 kor, kanske även två dräktiga kvigor ev någon kvigkalv samt de 9 tjurar som ännu inte är sålda.

De kor och tjurar som finns noterade med svart fetstil nedan vill jag gärna sälja, snarast möjligt, för att spara foder och arbete.

Bland annat på grund av att Jönköpings Kommun nu åter planerar bygga bostäder på "mitt" bete "Herrgårdsgärdet" kan jag tänka mig att sälja hela den resterande avelsbesättningen mot hyfsad betalning. Får jag inget hyfsat bud på hela besättningen (30 dräktiga kor/kvigor och två rejäla stamtjurar) avser jag att ha kvar besättningen tills vidare.

 

2017-11-09

 

Idag har jag tagit ut KAP Härstamningsbevis på samtliga 26 djur, som nu är till salu. Inget speciellt är bokat denna helg, så ni som vill komma och titta på vår herefordbesättning är mycket välkomna. Imorgon kl 10 kommer det troligen två intresserade. Alla intresserade är välkomna såväl imorgon, som på lördag eller söndag eller senare om det passar bättre. Härstamningsbevis kan mejlas över till dig som är intresserad. Tyvärr är mina datakunkaper och tidstillgång inte det bästa - annas skulle jag se till att Härstamningsbevisen vore klickbara här på hemsidan.

 

 

2017-11-08

 

Nu äntligen är årets salulista klar - ursäkta dröjsmålet. Innan listan blev klar (idag) har vi i höst sålt 1 dräktig ko, 3 dräktiga kvigor, 2 kvigkalvar och 6 språngtjurskalvar. Kvar att sälja finns 10 dräktiga kor, 2 dräktiga kvigor, 4 kvigkalvar och 10 tjurkalvar.

 

Följande stamboksberättigade/ stamboksförda hereforddjur är omgående till salu:

Kor: Nr 85, 116, 122, 138, 140, 144, 156, 157, 177 och 190. (138, 122, 140, 156, 177 och 190 med flera sålda och hämtade)

Kvigor: Nr 197 och 206. (197 med flera sålda och hämtade)

Kvigkalvar: Nr 214, 216, 218 och 219. (218 och 219 samt ytterligare två är sålda och hämtade)

Tjurkalvar: 659, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 och 669. (Övriga sju sålda och hämtade)

 

Alla ovanstående saludjur är födda här på Uppegården. Vi har högsta hälsostatus. Det har varit väldigt svårt att välja ut vilka djur som nu måste säljas. I princip vill jag inte sälja någon alls men jag måste tyvärr av lite olika skäl.

Välkomna hit och titta på våra saludjur!

 

 

2017-11-04

 

Tufft år

Detta år har nog varit mitt tuffaste år hittills. Detta har inneburit att jag inte hunnit / haft energi att uppdatera mina hemsidor, som jag borde. Noteras kan, att alla ettåriga tjurkalvar, utom en, såldes som språngtjurar i våras för ett medelpris på 23.000 kronor + moms. Även några övertaliga kor och ettåriga kvigkalvar såldes i våras. - I nuläget är det bara fyra av mina 100-talet uthyrninghästar som ännu ej är uthyrda.

 

Försäljning

Bland annat på grund av att jag, nästa år - 2018, troligen kommer att bli av med huvuddelen av kommunens bete söder om Tenhult, vill jag nu sälja minst hälften av mina dräktiga kor och kvigor. Alla mina 39 kor och kvigor som gick med mina stamtjurar Goliat och Dalton i somras var dräktiga när de undersöktes den 22 augusti. Av dessa 39 dräktiga djur är bara två sålda och hämtade. Jag önskar att snarast sälja ytterligare ett 15-tal dräktiga djur, alla de 10 tjurkalvar som återstår (övriga sex sålda) och några av de återstående 9 kvigkalvarna (två sålda och hämtade).

 

Pollade djur

Alla mina hereforddjur är stamboksberättigade. Besättningen har högsta hälsostatus. Mina stamtjurar Goliat, Dalton och Macahan är homozygoot pollade enligt gentester. Inga djur i besättningen har horn eller scurs. Jag har sedan starten av min avelsbesättning för 20 år sedan hela tiden avlat på enbart pollade djur. Goliat låg på 27 i Aix sommarhalvåret ifjol (etta på topplistorna) och Dalton låg på 28 i avelsindex under vinterhalvåret (etta på topplistorna).

 

Priser

Förhoppningsvis har mitt avelsarbete under 20 år resulterat i att min besättning numera består av bra hereforddjur som såväl bruksbesättningar som avelsbesättningar kan ha glädje och nytta av att köpa ifrån. Köttpriserna är hyfsade. Exempelvis kan en äldre ko med en slaktvikt på 400 kg, som man får 40 kronor per kilo för, innebära 16.000 + moms. Dräktiga kor och kvigor bör kosta minst 20.000 + moms, även om de tillhör de lägst rankade i min besättning. Då kor visat att de klarat av att föda och ta hand om en kalv, bör de ej värderas lägre än kvigor. I medeltal bör mina stamboksberättigade kvigkalvar kosta ca 15.000 + moms och ett år gamla stamboksberättigade språngtjurar ca 25.000 + moms.

 

Salulista

På denna "Till salu" - sida skall jag snarast försöka upprätta en enkel salulista så att ni som vill köpa språngtjurar eller hondjur kan ta kontakt med mig och ev komma hit och köpa tjurar eller hondjur. Korna och kvigorna är dräktiga med Goliat och Dalton. Kalvarna är efter Goliat, Dalton och Macahan. Kor och kvigor har gått med våra stamtjurar 1/4 - 1/7.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Siffertolkning:

 

Aix (Avelsindex) = Sammanvägning av Mix, Fix och Pix.

Mix = Kor/kvigors genetiska kapacitet att föda och ta hand om sin kalv,höga värden - bra mödrar.

Pix = Pixtjurar ger bra slaktkroppar, tillväxt, fett och klassning.

Fix = Kalvens storlek, form och livskraft. Bäst värde mellan 95 - 105.

 

Bluptalen sammanvägs till Mix, Pix och Fix. M200 bör vara över 100.

 

________________________________________________________________________________