Till Salu

Tenhult Hereford

2018-10-19

Marcus Persson i Lövånger har nu köpt 30 avelsdjur av mig - i princip hela min återstående besättning. Innan jul ifjol sålde jag drygt lika många till andra köpare. Marcus hämtade djuren den 14 oktober. Nu återstår endast nio snart ettåriga språngtjurar, två tvååriga kvigor och två kvigkalvar att sälja - sedan är mitt liv med de ytterst trevliga Hereforddjuren tyvärr tillända. Känns ytterst vemodigt att sälja hela min avelsbesättning. Minskat bete på grund av byggnation på mina betesmarker, tidsbrist och utökning av min hästverksamhet är i princip enda skälen till att jag nu avvecklat/avvecklar min avelsbesättning. Är du intresserad av att köpa någon/några av de återstående djuren är du välkommen att höra av dig. Priserna är ca 25.000 för tjurarna, 15.000 för kvigorna och 10.000 för kvigkalvarna + moms. I höst har vi byggt en 38 meter lång lösdriftshall till hästarna. Till våren skall vi färdigställa ett 18 meter långt spiltstall, ny ridbana, utökade parkeringar och bygga om herefordsbesättningens hallar till nya lösdrifter till hästarna.

 

2018-08-31

Gun Gustafsson Växa Sverige har den 28/8 vägt och dräktighetsundersökt alla mina djur. Det finns nu till salu 16 dräktiga kor, 6 dräktiga kvigor, 10 kvigkalvar, 9 tjurkalvar och stamtjuren Goliat. En fd mjölkbonde i Skellefteå har fått förtur att köpa huvuddelen av besättningen - han kommer att bestämma sig inom kort. Han har sedan innan jul varit inställd på att köpa en del av mina djur för att i höst ha en "färdig" avelsbesättning med Hereford. Alla kalvarna hade tillräckliga vikter för stamboksföring på 200-dagarsvikten.

Det finns vikter mm även på de 9 tjurkalvarna. Besättningen är smittsäkrad och har högsta hälsostatus. Alla djuren är stamboksberättigade. Det finns bluptal, mix, pix, fix och Aix på alla djuren i min avelsbesättning. På grund av utökning av hästverksamheten mm skall hela avelsbesättningen säljas, även om det tar emot.

 

Dräktiga Kor Kvigkalvar

Född Nr Vikt Född Nr Vikt

09 119 759 18 221 306

10 128 765 18 222 226

12 149 814 18 223 262

 

12 155 830 18 224 248

12 157 838 18 226 286

14 176 769 18 227 271

 

14 178 757 18 228 338

14 181 685 18 229 301

14 947 635 18 230 290

 

15 185 655 18 231 249

15 192 634

16 196 699

 

16 199 650

16 201 588

16 205 563

 

16 206 645

17 211 560

17 212 587

 

17 214 522

17 216 564

17 217 604

 

17 220 499

 

2018-05-19

Min superstamtjur Dalton är såld till Hjo. Han kommer att hämtas fredagen den 1 juni för att fortsätta sitt arbete där.

Min andra superstamtjur Goliat är det ännu ingen som köpt. Även han kan hämtas den 1 juni - priset är 40.000 + moms.

Alla djuren släpptes äntligen på bete för drygt en vecka sedan. Både Dalton och Goliat har toppat topplistorna med sina avelsindex. Båda har mycket jämna mix, pix, fix, bluptal. Utmärkta exteriörer.

 

2018-03-22

Jag avser att sälja hela min resterande avelsbesättning på grund av bland annat byggnation och ny lösdrift till hästverksamheten. Innan årsskiftet sålde jag ca hälften av min herefordbesättning. Nu återstår endast ett 20-tal kor/kvigor som kalvat i januari/februari, 7 ettårskvigor och mina 2 stamtjurar (samt 20-talet kalvar som fötts i år).

 

Tidsplan:

1. Mina 3-åriga superstamtjurar Goliat av Svanaholm och Hamras Dalton säljes snarast för 40.000 respektive 50.000 kronor + moms. Hämtning tidigast 2018-06-01.

2. Efter dräktighetsundersökning i slutet av august säljes alla mina då dräktiga kor/kvigor. Hämtning senast under september ev oktober.

3. Avser att behålla årets kalvar året ut - ja allra längst till april 2019. Tjurkalvarna börjar säljas som språngtjurar efter 200-dagarsvägningen i slutet på augusti.

Besättningen är smittsäkrad.

 

 

2018-02-22

Nu är det bara sju coola och allmänt hyfsade ettårsprångtjurar, som ännu ej är hämtade, trots att de i princip är sålda. Både 668 Liam och 655 Viktor är sålda och hämtade. Även ko 147 Deilig av Tenhult är nu såld och hämtad. Nu finns det 17 kor och kvigor som kalvat och tillsammans fått 18 kalvar - utan ett enda kalvningsbekymmer. Återstår nu endast 6 kor som skall kalva. Har tänkt att sälja hela besättningen under 2018 - men börjar nu tveka - verkligt trevligt med snälla, snygga kor och kalvar. Även om jag behåller några hereforddjur kommande vinter kan det kanske vara lämpligt att sälja mina superstamtjurar Goliat och Dalton. Jag kan i så fall tänka mig att lämna ut stamtjurarna/stamtjuren ev redan den 1 juni. Ifjol resulterade stamtjurarna i 100% dräktighet.

 

2018-02-09

Nu har 17 kor/kvigor kalvat utan några som helst kalvningsbekymmer. Det finns nu 17 levande pigga och snygga kalvar varav två tvillingkalvar. Tyvärr dog 147-ans fina tjurkalv eftersom fosterhinnan ej spruckit runt nosen - ja hela framdelen på kalven var täckt av en seg hinna. Irrterande när det brukar gå bra. 147-an är nu omedelbart till salu för 15.000 + moms. AIX 5 och 200-M inte mindre än 114 dvs mycket bra juver. Om 147-an inte blir såld till avel kommer tyvärr denna riktigt exemplariska herefordko att tyvärr gå till slakt om 14 dagar. Är du intresserad av att få alla siffror i form av KAP Härstamningsbevis mejla oss så mejlar vi över detta.

 

2018-01-29

Ett par av årets ettårstjurar ligger på 20 respektive 21 i AIX - 668 Liam av Tenhult och 655 Viktor av Tenhult - båda dessa borde nyttjas i avelsbesättningar då ex deras mix - pix och fix dessutom är jämna. På topplistan ligger de visst på 18-e och 19-e plats rangordnat efter AIX. Liam som ännu finns kvar på Uppegården har 115 i 200-M. Ingen avelsbesättning som vill "lösa ut" Liam att nyttja som stamtjur - innan han hämtas till någon bruksbesättning? Nu har det kommit 13 kalvar, sex kvigor och sju tjurar, utan några problem. Elva kor har ännu inte kalvat.

 

2018-01-25

Nu är alla ettårskalvarna vägda. De kvarvarande nio tjurkalvarnas korrigerade ettårsvikter låg mellan 503 till 596 kg med ett medel på 536 kg. De sju kvigkalvarnas korrigerade ettårsvikter låg mellan 445 till 505 kg med ett medeltal på 478 kg. Jämna och fullt acceptabla vikter på alla. Nu har alla de sju kvigkalvarna släppts ut till den stora flocken, dvs de tjugofyra korna/kvigorna och deras nu elva nyfödda kalvar. Tretton kalvningar återstår. Ettårskvigorna kommer framöver ej att få något kraftfoder alls, inte ens när de kalvat om ca ett år, om de är kvar här på Uppegården då.

Jag har nu en lagom stor besättning eftersom jag sålde 26 avelsdjur innan årsskiftet. Funderar sedan några månader tillbaka att sälja hela min kvarvarande avelsbesättning under 2018 förutsatt att jag får hyfsat betalt för djuren. I princip är alla de nio kvarvarande ettårstjurarna preliminärbokade/sålda. Är du gammal kund som brukar köpa tjur av mig kan jag kanske ordna någon av de sålda tjurarna ändå. Ett alternativ är att boka någon av de 5 nyfödda tjurkalvarna för ev leverans i slutet av augusti - efter 200-dagarsvägningen.

2018-01-06

Nu har jag sålt ytterligare 6 dräktiga djur - denna gång till Öland. Jag kan tänka mig att ev sälja ytterligare 3 - 4 dräktiga kor och naturligtvis alla nio kvarvarande tjurkalvar nu i vår. - Dels för att jag troligen blir av med mina kommunala beten omedelbart söder om Tenhults samhälle och dels för att jag funderar på att öka ut hästverksamheten med hästlösdrift, där korna nu finns, har jag planer på att nu i år (2018) ev sälja resten av min herefordbesättning. - Snart börjar mina 24 kvarvarande kor/kvigor att kalva.

 

2017-12-20

Nu är det bara kvar 9 tjurkalvar av 16, 7 kvigkalvar av 11, 30 dräktiga kor/kvigor av 39 samt naturligtvis båda våra stamtjurar Goliat och Dalton. Alla kvigkalvarna kan slutvägas (ettårsvikten) den 19 januari och tjurkalvarna den 24 januari. Det är helt OK att komma hit för att kolla/köpa och ev ta med hem någon av tjurkalvarna redan nu - alla ser hyfsade ut. Priserna på "ettårstjurarna" året ut ligger på mellan 20 - 25.000 + moms per djur. Normalt brukar jag justera upp priserna efter ettårsvägningen. Ifjol fick jag i medeltal 23.000 per tjurkalv. Förutom tjurkalvarna kan jag tänka mig att sälja ytterligare några dräktiga djur.

 

2017-12-08

 

Idag har Noomie och jag vägt de 7 kvigkalvar och 11 tjurkalvar som finns kvar. Kvigkalvarna vägde i medeltal 402 kg och tjurkalvarna vägde 442 kg i medeltal. Kalvarna förefaller jämna och snygga med hyfsade vikter. Kalvarna är ännu inte gamla nog för att KAP-systemet skall kunna räkna fram korrigerade ettårsvikter. I höst har jag hittills sålt 7 tjurkalvar, 4 kvigkalvar, 4 dräktiga kvigor och 5 dräktiga kor.

Jag är beredd att omgående sälja ytterligare 5 kor, kanske även två dräktiga kvigor ev någon kvigkalv samt de 9 tjurar som ännu inte är sålda.

De kor och tjurar som finns noterade med svart fetstil nedan vill jag gärna sälja, snarast möjligt, för att spara foder och arbete.

Bland annat på grund av att Jönköpings Kommun nu åter planerar bygga bostäder på "mitt" bete "Herrgårdsgärdet" kan jag tänka mig att sälja hela den resterande avelsbesättningen mot hyfsad betalning. Får jag inget hyfsat bud på hela besättningen (30 dräktiga kor/kvigor och två rejäla stamtjurar) avser jag att ha kvar besättningen tills vidare.

 

2017-11-09

 

Idag har jag tagit ut KAP Härstamningsbevis på samtliga 26 djur, som nu är till salu. Inget speciellt är bokat denna helg, så ni som vill komma och titta på vår herefordbesättning är mycket välkomna. Imorgon kl 10 kommer det troligen två intresserade. Alla intresserade är välkomna såväl imorgon, som på lördag eller söndag eller senare om det passar bättre. Härstamningsbevis kan mejlas över till dig som är intresserad. Tyvärr är mina datakunkaper och tidstillgång inte det bästa - annas skulle jag se till att Härstamningsbevisen vore klickbara här på hemsidan.

 

 

2017-11-08

 

Nu äntligen är årets salulista klar - ursäkta dröjsmålet. Innan listan blev klar (idag) har vi i höst sålt 1 dräktig ko, 3 dräktiga kvigor, 2 kvigkalvar och 6 språngtjurskalvar. Kvar att sälja finns 10 dräktiga kor, 2 dräktiga kvigor, 4 kvigkalvar och 10 tjurkalvar.

 

Följande stamboksberättigade/ stamboksförda hereforddjur är omgående till salu:

Kor: Nr 85, 116, 122, 138, 140, 144, 156, 157, 177 och 190. (138, 122, 140, 156, 177 och 190 med flera sålda och hämtade)

Kvigor: Nr 197 och 206. (197 med flera sålda och hämtade)

Kvigkalvar: Nr 214, 216, 218 och 219. (218 och 219 samt ytterligare två är sålda och hämtade)

Tjurkalvar: 659, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 och 669. (Övriga sju sålda och hämtade)

 

Alla ovanstående saludjur är födda här på Uppegården. Vi har högsta hälsostatus. Det har varit väldigt svårt att välja ut vilka djur som nu måste säljas. I princip vill jag inte sälja någon alls men jag måste tyvärr av lite olika skäl.

Välkomna hit och titta på våra saludjur!

 

 

2017-11-04

 

Tufft år

Detta år har nog varit mitt tuffaste år hittills. Detta har inneburit att jag inte hunnit / haft energi att uppdatera mina hemsidor, som jag borde. Noteras kan, att alla ettåriga tjurkalvar, utom en, såldes som språngtjurar i våras för ett medelpris på 23.000 kronor + moms. Även några övertaliga kor och ettåriga kvigkalvar såldes i våras. - I nuläget är det bara fyra av mina 100-talet uthyrninghästar som ännu ej är uthyrda.

 

Försäljning

Bland annat på grund av att jag, nästa år - 2018, troligen kommer att bli av med huvuddelen av kommunens bete söder om Tenhult, vill jag nu sälja minst hälften av mina dräktiga kor och kvigor. Alla mina 39 kor och kvigor som gick med mina stamtjurar Goliat och Dalton i somras var dräktiga när de undersöktes den 22 augusti. Av dessa 39 dräktiga djur är bara två sålda och hämtade. Jag önskar att snarast sälja ytterligare ett 15-tal dräktiga djur, alla de 10 tjurkalvar som återstår (övriga sex sålda) och några av de återstående 9 kvigkalvarna (två sålda och hämtade).

 

Pollade djur

Alla mina hereforddjur är stamboksberättigade. Besättningen har högsta hälsostatus. Mina stamtjurar Goliat, Dalton och Macahan är homozygoot pollade enligt gentester. Inga djur i besättningen har horn eller scurs. Jag har sedan starten av min avelsbesättning för 20 år sedan hela tiden avlat på enbart pollade djur. Goliat låg på 27 i Aix sommarhalvåret ifjol (etta på topplistorna) och Dalton låg på 28 i avelsindex under vinterhalvåret (etta på topplistorna).

 

Priser

Förhoppningsvis har mitt avelsarbete under 20 år resulterat i att min besättning numera består av bra hereforddjur som såväl bruksbesättningar som avelsbesättningar kan ha glädje och nytta av att köpa ifrån. Köttpriserna är hyfsade. Exempelvis kan en äldre ko med en slaktvikt på 400 kg, som man får 40 kronor per kilo för, innebära 16.000 + moms. Dräktiga kor och kvigor bör kosta minst 20.000 + moms, även om de tillhör de lägst rankade i min besättning. Då kor visat att de klarat av att föda och ta hand om en kalv, bör de ej värderas lägre än kvigor. I medeltal bör mina stamboksberättigade kvigkalvar kosta ca 15.000 + moms och ett år gamla stamboksberättigade språngtjurar ca 25.000 + moms.

 

Salulista

På denna "Till salu" - sida skall jag snarast försöka upprätta en enkel salulista så att ni som vill köpa språngtjurar eller hondjur kan ta kontakt med mig och ev komma hit och köpa tjurar eller hondjur. Korna och kvigorna är dräktiga med Goliat och Dalton. Kalvarna är efter Goliat, Dalton och Macahan. Kor och kvigor har gått med våra stamtjurar 1/4 - 1/7.

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Siffertolkning:

 

Aix (Avelsindex) = Sammanvägning av Mix, Fix och Pix.

Mix = Kor/kvigors genetiska kapacitet att föda och ta hand om sin kalv,höga värden - bra mödrar.

Pix = Pixtjurar ger bra slaktkroppar, tillväxt, fett och klassning.

Fix = Kalvens storlek, form och livskraft. Bäst värde mellan 95 - 105.

 

Bluptalen sammanvägs till Mix, Pix och Fix. M200 bör vara över 100.

 

________________________________________________________________________________