Till Salu

Tenhult Hereford

2017-04-26

 

Bostadbyggande på delar av vår betes- och åkermark innebär

att vi måste sälja delar av eller kanske hela vår avelsbesättning.

 

Nedanstående information är hämtad ur dagens Jönköpings-Posten. För 8 - 10 år sedan fanns konkret samma byggplaner, men blev intet. Denna gång tror jag absolut att det blir verklighet, annars får kommunalrådet Carin Berggren, som TV-intervjuats på plats, verkligen skämmas. Jag tror att anledningen till att byggplanerna ej förverkligades för 8 - 10 år sedan, är att kommunen satsat all sin kraft på att förtäta byggnationen inne i Jönköping, samt bostadsbyggnation omedelbart väster om Jököping och därmed "glömt" att Tenhult tillhör Jönköpings kommun. Under bl a mina 12 år i kommunfullmäktige arbetade jag för att det skulle byggas bostäder på Herrgårdsgärdet. Jag tycker detsamma fortfarande, trots att jag får mindre mark där - kanske ingen mark alls, till våra djur. Planen att bygga en tillfartsväg utmed järnvägen och tvåvånings kedjehus utmed denna väg förefaller väl genomtänkt, liksom förslaget att försöka få plats till ett nytt äldreboende, skola, förskola, flervånings hyreslägenheter och villor. Kanske bör mer mark än det nu föreslagna tas i bruk för att förverkliga det nämnda. Tenhult är en mycket trevlig kommundel som väldigt många vill bo i - speciellt barnfamiljer.

 

Jönköpings kommun har således långt framskrivna planer på att påbörja byggnation av ca 300 bostäder på Herrgårdsgärdet, omedelbart söder om Tenhult. Första inflyttning beräknas ske 2018. Vår därmed kraftigt minskade betes- och åkermark innebär att vi måste minska vår djurbesättning, ja kanske sälja hela vår avelsbesättning. När byggnationen kommer igång återstår att se. Under våren eller i början av sommaren, avser vi - under alla omständigheter - att sälja minst 10-talet dräktiga kvigor och kor med kalvar. I början av september torde vi veta om vi måste sälja hela vår Herefordbesättning eller bara delar av den. Jönköpings kommun har ägt denna mark sedan början av 70-talet - med syfte att bygga på marken. Det har tagit kommunen mer än 45 år att dra igång sina byggplaner.

 

2017-04-19

Den korrigerade ettårsvikten blev i medeltal 545 kg - trots att tjurarna fått relativt sent skördat gräshösilage.. Alla våra djur (borträknat årets kalvar) är nu stamboksförda eller stamboksberättigade enligt NAB - superhärligt. De fem ännu osålda tjurarna nedan har en korrigerad födelsevikt på i medeltal 45 kg och bluptalet är 107 i medel på m 200.

Namn Vikt 2017-03-16 Korrigerad 1-årsvikt Avelsindex Född

642 Optus av Tenhult 601 kg 489 11 2016-01-08 Ej såld

643 Dagge av Tenhult 669 557 10 SÅLD - hämtad

644 Pludde av Tenhult 697 572 10 SÅLD - hämtad

 

645 Focus av Tenhult 534 460 9 SÅLD - hämtad

647 Mulle av Tenhult 559 543 14 2016-02-25 SÅLD - hämtad

649 Cavat av Tenhult 583 580 13 2016-02-26 Ej såld

 

650 Maffe av Tenhult 637 608 10 SÅLD - hämtad

651 Devil av Tenhult 572 583 14 2016-03-24 Ej såld

652 Seger av Tenhult 527 541 4 2016-03-25 Ej såld

 

653 Krokus av Tenhult 469 518 10 SÅLD - hämtad

 

Jag måste även sälja några kvigor och kor med kalvar.

Eftersom alla djur är stamboksberättigade finns massor av siffror - vikter, blup, mix, pix, fix, avelsindex mm på samtliga djur.

Intresserade ev köpare av ovanstående snälla, coola, snygga och högt rankade tjurar är självklart välkomna att kolla dem.

________________________

 

2017-03-06

Nu har jag kollat de nya KAP-siffrorna. "Domen" blev:

Medavelsindex på de 13 tjurkalvar som fötts i år blev drygt +10 (ingen minusvariant).

- " - på de 10 kvigkalvar som fötts i år blev +11 (en - 3 alla andra plusvarianter).

- " - på de 10 ettårskvigorna blev +8,3 (ingen minusvariant).

- " - på de 10 ettårstjurarna blev 10,5 (sämst + 4).

- " - på kalvande kor/kvigor blev 4,5 (åtta minusvarianter av 29 djur - företrädesvis gamla kor som jag borde sålt tidigare)

- " - på stamjurarna Hamras Dalton 23 (tidigare 28) och Goliat av Svanaholm 22 (tidigare 27)

Mycket glädjande är det endast är nio av 74 djur som "rangordnats" som minusvarianter. Just nu känner jag mig mycket stolt över min herefordbesättning. Förutom de 10 ettårstjurarna bör jag sälja ytterligare ett 20-tal djur bland annat några av mina stabila gamla kor som har ett minustecken framör sina avelsindexsiffror. Största nackdelen med mina ettårstjurar är att det skulle bli dyrt att finstycka dom, eftersom de är så köttiga - men - troligen kommer alla även i år att säljas som språngtjurar och då blir styckningskostnaden inget problem inom de närmaste åren..

 

2017-03-05

Nu har 26 av 29 kor/kvigor kalvat. Tyvärr tycks det dröja några veckor innan de tre sista kalvar. Jag vill helst att alla kalvar under januari och februari för att tjurkalvarna skall vara 12 - 15 månader när de säljs som språngtjurar kommande vår. I nästa vecka blir det intressant att se de 26 nya kalvarnas bluptal och index. Ja det blir även intressant att se kornas, kvigornas och stamtjurarnas blup-tal och index. Förhoppningsvis blir siffrorna än bättre än just nu om jag får drömma lite ..............

 

2017-02-21

Dagens bästa Herefordnyhet för mig var när avelsrådets ordförande Roland Jansson ringde och rapporterade att även stamtjuren 350 Bårarp Macahan är homozygot pollad, enligt gentest. Han köpte förresten Macahan av mig ifjol. Macahan är en otroligt välbyggd och snygg tjur som jag hoppas att även Roland och Daniel får mycket nytta och glädje av framöver. - Även mina andra stamtjurar Goliat av Svanholm och Hamras Dalton är homozygot pollade enligt gentest. Jag är således mycket glad över att alla mina tre stamtjurar som jag nyttjade ifjol är homozygot pollade. Jag har under de snart 20 år jag hållit på med herefordavel alltid strävat efter att enbart ha hornlösa/pollade djur. Många år sedan jag fick någon kalv med horn.

 

2017-02-20

Ursäkta att jag inte sköter min hemsida så bra numera - jag tror att jag har mindre tid och är mindre smart än alla andra. Läget med min herefordbesättning är dock bättre i verkligheten än här på hemsidan. Nu har det kommit 22 kalvar men det är 7 som ännu ej kalvat. Förutom 22 kalvar finns det således 29 kor, 10 ettårstjurar, 10 ettårskvigor och våra två stamtjurar Goliat av Svanaholm (23 i Aix) och Hamras Dalton (28 i Aix). Intresset av hereford tycks större än någonsin. Jag bör sälja undan ytterligare ett 15-tal kor och kvigor innan sommaren, om jag räknat rätt. Flera kor kommer att säljas tillsammans med sina kalvar. Självklart kommer jag att sälja alla 10 ettårstjurarna. Preliminärt är de flesta språngtjurarna preliminärbokade av kreaturshandlare -men om verkligt intresserade kontaktar mig - får jag försöka att prata med kreaturshandlarna ifall dom kan släppa någon/några av tjurarna. Nya blup-tal och index kommer att redovisas av Växa Sverige måndagen den 6 mars. För att kunna prissätta ettårstjurarna, kor, ettårskvigor och årskalvar korrekt vore det bra om jag får några dagar på mig att göra det - efter den 6 mars. De flesta av ettårstjurarna väger nu ca 600 kg, är riktigt snygga och har dessutom bra bluptal + indexsiffror. Alla tycks som vanligt vara snälla och coola vilket är mycket värdefullt. Enda nackdelen med de flesta årstjurarna är, att om de skulle slaktas nu, blir det dyrt med styckningen, eftersom de består av mycket kött. Tjurkalvarna bör kosta 20.000 - 26.000 + moms, ettårskvigorna ca 14.000 och ko med kalv ca 25.000. Som sagt - ny redovisning och prissättning av saludjur - vecka 10. Nya krafttag om 14 dagar.

 

2017-01-04

Saludjur:

 

Hondjur

 

Nr och namn Aix Född Dräktig Vikt 21/11 Fader Moder

 

85 Paula - 6 2006 Ja med Macahan ca 800 kg 7900 Sam 53 Paula

116 Maurine Fått kalv 665 - 7 2009 Ja med Macahan ca 800 5524 Falcon 231 Maurine

138 Mulbjerg Fått kalv 664 - 7 2010 Ja med Macahan ca 800 594 Bowie ET 113 Mulbjerg

 

184 Maurine Såld - hämtad + 2 2015 Ja ca 400 6236 Raymond 116 Maurine

185 Maurine Fått kalv 210 + 2 2015 Ja med Goliat ca 700 6236 Raymond 231 Maurine

188 Lamba Såld - hämtad + 3 2015 Ja ca 650 350 Macahan 140 Lamba

 

189 Lamba Såld - hämtad + 2 2015 Ja med ca 650 350 Macahan 155 Lamba

194 Unni Såld - hämtad + 9 2015 Ja ca 650 6236 Raymond 145 Unni

204 Maurine Såld - hämtad - 3 2016 Nej 412 6236 Raymond 231 Maurine

 

207 Deilig Såld - hämtad + 6 2016 Nej 332 350 Macahan 122 Deilig

208 Mulbjerg Såld - hämtad + 7 2016 Nej 318 350 Macahan 161 Mulbjerg

209 Deilig Såld - hämtad + 6 2016 Nej 367 350 Macahan 147 Deilig

 

948 Dainty Såld - hämtad + 14 2014 Ja ca 700 7953 Jarl 205 Dainty

 

Anmärkningar:

Ingen detaljuppgörelse har ännu skett beträffande de djur som är preliminärbokade.

 

Språngtjurar

 

Nr och namn Aix Född Vikt 21/11 Fader Moder

 

642 Optus av Tenhult Prel. bokad 12 2016-01-08 424 Raymond 92 Paula

643 Dagge av Tenhult 8 2016-01-08 467 " 156 Deilig

644 Pludde av Tenhult Prel. bokad 5 2016-01-12 483 " 140 Lamba

 

645 Focus av Tenhult 7 2016-01-18 349 " 177 Lamba

647 Mulle av Tenhult Prel. bokad 12 2016-02-25 366 " 179 Mulbjerg

648 Unik av Tenhult Såld - hämtad 6 2016-02-26 412 Macahan 145 Unni

 

649 Cavat av Tenhult Prel. bokad 11 2016-02-26 405 Raymond 178 Lollo

650 Maffe av Tenhult 11 2016-02-26 445 Macahan 119 Mulbjerg

651 Devil av Tenhult Prel. bokad 16 2016-03-24 406 " 131 "

 

652 Seger av Tenhult Prel. bokad 5 2016-03-25 332 " 144 Paula

653 Krokus av Tenhult 11 2016-04-20 296 " 132 Camilla

654 Brexit av Tenhult Såld - hämtad ca 13 2016-06-23 " 948 Dainty

 

Förresten:

Man blir otroligt glad när man kommer ut till Hereforddjuren och får se hur bra ettårskalvarna växt hittills, även om det finns några undantag i år. Med undantag av 184-an tycks även alla övriga 34 dräktiga hondjur vara i utmärkt skick och inte alltför "feta". De äldre korna har i princip endast fått gräsfröhalm sedan de kom hem från betena. Våra stamtjurar Goliat och Dalton är i synnerligen bra skick speciellt Dalton. Dalton är minst lika snygg som Macaham var. Enligt Roland, på telefon igår, är Macham fortfarande"supersnygg".

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

2016-07-09

Min "gamle" trevlige, snygge, välmusklade stamtjur 350 Bårarps Macaham är såld till Stenstad Polled Hereford (Roland och Daniel Jansson) Stenstagården , Brunskog, Arvika idag. Önskar dom lycka till med Macaham och allt annat .............

Gert

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

På grund av tidbrist har jag skrivit ytterst lite på min Herefordhemsida under senaste året.

Beklagar - jag skall försöka bättra mig - om någon kan ge mig ytterligare några timmar per dygn.

 

Lite information - idag 2016-04-13:

 

1. Alla ettåriga salutjurar är hämtade. Årets nio snälla, coola ettårstjurar såldes för priser mellan 19 - 25.000 kronor + mervärdesskatt.

634 Klabbe av Tenhult har avelsindex på inte mindre än 19. Klabbe hade hävdat sig utmärkt om han varit med bland prövningstjurarna.

2. Jag bedömmer att medelpriset på mina avelstjurar kommer till att stiga till ca 25.000 + moms framöver.

3. Mina tre stamtjurar Bårarps Macaham (Aix 12), Hamras Dalton (Aix 22 - homozygot pollad)) och Goliat av Svanaholm (Aix 27- homozygot pollad) släpptes på bete den 1 april med sina respektive kvigor och kor (med kalvar). Naturligtvis kör vi ut hösilage till dem eftersom gräset ännu ej kommit upp.

Ingen har högre avelindex än Goliat på topplistan bland ca 1.500 stamboksberättigade ettårstjurar. Goliat och nio andra tjurar har högre avelsindex än Dalton.

4. Först i början av september blir det åter tjurkalvar, kvigkalvar, dräktiga kvigor och kor till salu. Om allt går bra med Dalton och Goliat avser jag att sälja Venture Molertjuren Macaham i sommar eller höst. Priserna på dräktiga kor eller kvigor bör i höst ligga på minst 20.000 och på kvigkalvar minst 15.000. Intresset för snälla, bra, coola, lättskötta Hereforddjur har ökat kraftigt samtigt som köttprisererna stigit till över 45 kronor.

5. Alla fjolårskalvar har växt så bra att de alla nu kan stamboksföras.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Avels-/språngtjurar födda 2015.

 

Här nedan finns en aktuell förteckning på 9 tjurkalvar som föddes 2015. Tjurarna har inte fått pellets på betet utan först efter de tagits hem och skilts från sina mödrar. Tjurkalvarna får naturligtvis nu både hösilage och pellets.

Mix = Kor/kvigors genetiska kapacitet att föda och ta hand om sin kalv,höga värden - bra mödrar.

Fix = Kalvens storlek, form och livskraft. Fixtjurar kan vara lämpliga para kvigor med.

Pix = Pixtjurar ger bra slaktkroppar, tillväxt, fett och klassning.

Aix = Sammanvägning av Mix, Fix och Pix.

 

Samtliga är sålda. Pdf-fil för nedladdning: Avels-/språngtjurar födda 2015.

________________________________________________________________________________

 

 

Alla 17 ettåriga avels-/språngtjurar födda 2014 är sålda -

se nedan ifall detaljintresse finns.

 

Här nedan finns en aktuell förteckning på de 17 tjurkalvar som föddes 2014. Rimligen bör priset ligga på 18 - 22.000 + moms för hyfsade 1-åriga avelstjurar. Jag började ge dem ungnötspellets först den 9-e september dvs samma dag som vi vägde, tog ifrån och hem dom.  Tjurkalvarna får naturligtvis nu även ensilage. Är du intresserad av att köpa någon snäll, cool och snygg språngtjur/avelstjur bör du komma hit och kolla. Årets tjurar har även i år synnerligen utmärkta index och blup-tal, som du kan se nedan. Skall så fort jag hinner plocka ut avelstjurarnas härstamningsbevis så att jag kan maila över de som ni eventuellt är intresserade av.  Medelavelsindex drygt 8. M 200 nästan 9. Priserna gäller tills vidare. KAP har i november tagit fram nya index och blup-tal på de 9 tjurar som då var osålda. Först den 2 februari vägde vi kvarvarande ettårstjurar samt ettårskvigorna Tyvärr har jag inga kvigkalvar, dräktiga kvigor eller kor att sälja nu i höst eller våren 2015. Sålde tyvärr alla kvigkalvar och för många dräktiga djur ifjol. Dumt gjort - med så bli det ibland. En "skrytreflektion": I Sverige är medelavelsindex 0 och övriga medel är 100. Min "sämsta" tjur i år  har avelsindex +3  - helt otroligt bra - det är nästan så att man tror att det är fel på "KAP-datorn". Vid november-

körningen steg stamtjurarnas avelsindex till 15 för Raymond och 18 för Macaham - inte justerat nedan.

 

Mix = Kor/kvigors genetiska kapacitet att föda och ta hand om sin kalv,höga värden - bra mödrar.

Fix =  Kalvens storlek, form och livskraft. Fixtjurar kan vara lämpliga para kvigor med.

Pix =  Pixtjurar ger bra slaktkroppar,  tillväxt, fett och klassning.

Aix =  Sammanvägning av Mix, Fix och Pix.

 

 

616 Loke av Tenhult 

Född 2014-01-20    Fdv  45 kg -  200 korr 277 kg  -  365 dv  korr 519 kg        Korsh cm       Pung cm

Fader:  350 Bårarps Macaham (15)    Moder:   155 Lamba av Tenhult (8)       Pris: 19.000 + moms

Morfar: 278 Bårarps King (12)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

616 14 11 110 112 95

 

Anmärkning: Såld till Thore i Linköping. Hämtad 24/2 2015.

 

 

 

617 Felix av Tenhult

Född 2014-01-22 Fdv 47 kg - 200 349 kg - 365 dv Korsh cm Pung cm

Fader: 6236 Origo Raymond (14) Moder: 231 Maurine av Brunared (-4) Pris: 21.000

Morfar: Hollywood av Brunared (-14)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

617 14 6 107 106 98

 

Anmärkning: Såld till Maria i Fjugesta. Hämtad 31/10 2014.

 

 

 

618 Kanon av Tenhult

Född 2014-01-26 Fdv 46 kg - 200 380 kg - 365 dv Korsh cm Pung cm

Fader: 6236 Origo Raymond (Aix 14) Moder: 113 Mulbjerg av Tenhult (Aix - 6) Pris: 21.000

Morfar: 6142 Origo Kilimanjaro (5)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

618 14 4 106 102 100

 

Anmärkning: Såld till Arne i Lidköping. Hämtad 10/1 2015.

 

 

 

619 Toppe av Tenhult

Född 2014-01-30 Fdv 48 kg - 200 korr 294 kg - 365 korr 560 kg Korsh cm Pung cm

Fader: 6236 Origo Raymond (Aix 15) Moder: 140 Lamba av Tenhult (Aix - 1) Pris: 20.000

Morfar: 594 Bowie ET av Munka (-1)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

619 14 4 100 107 99

 

Anmärkning:  Såld till Johan i Aneby. Hämtad 22/4 2015.

 

 

 

620 Rask av Tenhult 

Född 2014-01-30    Fdv  46 kg -  200 352 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 128 Lamba av Tenhult (Aix 8)    Pris: 22.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

620 14 11 111 107 103

 

Anmärkning: Såld till Fredrik i Bullaren. Hämtad 5/10 2014.

 

 

 

621 Best av Tenhult 

Född 2014-02-01    Fdv  44 kg -  200 korr 312 kg  -  365 korr 582 kg           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 116 Maurine av Tenhult (Aix 4)      Pris: 21.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

621 14 12 106 109 102

 

Anmärkning: Såld till Staffan i Brottby. Hämtad 16/3 2015.

 

 

 

622 Party av Tenhult 

Född 2014-02-07    Fdv  42 kg -  200 299 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  350 Bårarps Macaham (15)    Moder: 156 Deilig av Tenhult (Aix 1)          Pris: 20.000

Morfar: 594 Bowie ET av Munka (-1)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

622 14 11 105 114 101

 

Anmärkning: Såld till Åsa i Åsenhöga. Hämtad 15/10 2014.

 

 

 

623 Skål av Tenhult 

Född 2014-02-17    Fdv  45 kg -  200 321 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 122 Deilig av Tenhult (Aix - 1)   Pris: 21.000

Morfar: 6142 Origo Kilimanjaro (5)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

623 14 8 105 106 104

 

Anmärkning: Såld till Våge och Björn i Ramkvilla. Hämtad 25/10 2014.

 

 

 

624 Hero av Tenhult 

Född 2014-02-22    Fdv  47 kg -  200 318 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 85 Paula av Tenhult (Aix -7)           Pris: 19.000

Morfar: 7900 Sam av Ingemanstorp (-5)

 

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

624 14 3 99 108 98

 

Anmärkning: Såld till Benny i Kinnarp. Hämtad 20/12 2014.

 

 

 

625 Bono av Tenhult 

Född 2014-03-07    Fdv  44 kg -  200 korr 287 kg  -  365 korr 542 kg.           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 138 Mulbjerg av Tenhult (Aix - 4)       Pris: 20.000

Morfar: 594 Bowie ET av Munka (-1)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

625 14 6 104 102 106

 

Anmärkning: Såld till Bengt i Habo. Hämtad 2/4 2015.

 

 

 

626 Ragnar av Tenhult 

Född 2014-03-13    Fdv  49 kg -  200 305 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 139  Paula av Tenhult (Aix 10)        Pris: 20.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

626 14 10 109 110 99

 

Anmärkning: Såld till Ann-Marie i Vetlanda. Hämtad 6/10 2015.

 

 

 

627 Dacke av Tenhult 

Född 2014-03-16    Fdv  45 kg -  200 290 kg  -  365 dv  566 kg         Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 114 Lamba av Tenhult (Aix 14)         Pris: 23.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

627 14 14 108 110 108

 

Anmärkning: Såld till Staffan i Brottby. Hämtad 16/3 2015.

 

 

 

628 Boven av Tenhult 

Född 2014-04-04    Fdv  54 kg -  200 380 kg  -  365 dv   654 k        Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 131 Mulbjerg av Tenhult (Aix 10)     Pris: 20.000

Morfar: 6142 Origo Kilimanjaro (5)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

628 14 10 109 116 90

 

Anmärkning: Såld till Gösta i Tenhult. Hämtad 22/4 2015.

 

 

 

629 Uran av Tenhult 

Född 2014-04-06    Fdv  47 kg -  200 335 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 137 Lamba av Tenhult (Aix 7)   Pris: 20.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

629 14 10 108 109 100

 

Anmärkning: Såld till Anders i Virserum. Hämtad 6/10.

 

 

 

630 Pricken av Tenhult 

Född 2014-04-08    Fdv  46 kg -  200 361 kg  -  365 dv           Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 147 Deilig av Tenhult (Aix 6)                  Pris: 21.000

Morfar: 7439 Pondus av Svanaholm (Aix 9)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

630 14 11 107 110 102

 

Anmärkning: Såld till Henrik i Nyköping. Hämtad 6/11.

 

 

 

631 Goliat av Tenhult 

Född 2014-04-21    Fdv  49 kg -  200 298 kg  -  365 dv  577 kg         Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 135 Unni av Tenhult (Aix 0)        Pris: 20.000

Morfar: 6142 Origo Kilimanjaro (5)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

631 14 5 106 103 99

 

Anmärkning: Såld till Ove i Bottnaryd. Hämtad 22/4 2015.

 

 

 

632 Zacke av Tenhult 

Född 2014-05-06    Fdv  49 kg -  200 331 kg  -  365 dv   602 kg        Korsh cm       Pung cm

Fader:  6236 Origo Raymond (Aix 14)    Moder: 132 Camilla av Tenhult (Aix 6)                Pris: 20.000

Morfar: 6142 Origo Kilimanjaro (5)

 

Öronnr Födår Aix Mix Pix Fix

632 14 10 109 109 99

 

Anmärkning: Såld 13/3 till Bengt i Björköby. Hämtad 2/4 2015.

 

 

Anmärkning/kom ihåg:

Skall ovanstående avelstjur nyttjas i renrasig besättning måste härstamningen kontrolleras med hjälp av DNA från hårprov på tjuren och bägge föräldrarna. Denna verifiering bör vara klar innan leverans, eftersom avkomma - efter ej verifierad tjur - ej går att stamboksföra. Pris för verifiering är f n 1.000 kronor + mervärdesskatt.